Avan Projesi

0

İnsan Asansör Tasarımı

Asansörler günlük hayatımızı binalardaki ulaşımını kolaylaştıran bir ulaşım aracıdır. İnsanlar için tasarlanan asansörler piyasada kabin kesiti ve kabin planı olarak bilinmektedir. İnsan asansör tasarımları uygulama projesi, avan projesi ve hesaplamaları ile birlikte başlayan ve...

0

Hidrolik Asansör Tasarımı

Hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştıran asansörler tasarım aşamasından geçerek montajı yapılır ve kullanıma açılır. Hidrolik asansörler düşük katlı binalarda insan ve yük taşıma amaçlı kullanılan asansör tipidir. Hidrolik asansörlerin bakımları ucuz, binaya göre istenilen tasarımın...

0

Çelik Asansör Tasarımı

Asansör tasarımı, Asansör uygulama projesi, avan proje ve asansör hesaplamaları ile devam eden bir süreçtir. Bu süreçte yapılan tasarımlar ve hesaplamalar ile çelik asansör tasarımı belirlenmektedir. Kabin kesiti ve kabin planı olarak bilinen asansör...

0

Yük Asansör Tasarımı

Asansör tasarımları avan ve uygulama projesi ile başlayan ve hesaplamaları ile devam eden bir süreçtir. Kabin tasarımı ve kabin kesitleri olarak bilinen asansör tasarımları Asansör yönetmeliğine göre hazırlanmalıdır. Asansör yönetmeliğinin amacı; asansörler ve asansörlere...

0

Düşük Gereksinimli Asansör Tasarımı

Asansörler günümüzde insan hayatını kolaylaştıran bir ulaşım aracı olduğu gibi hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Özellikle yaşlılar, hamileler ve çocuklar için vazgeçilmezdir. Asansörler tasarım aşamasından geçerek montajı yapılır ve kullanıma açılır. Asansör tasarımları...

0

Asansör Modül H Sertifikası

Asansör modül H, asansör yönetmeliğine göre hazırlanan en çok kullanılan ve en popüler modüllerden biridir. Birim doğrulama modülü olan Modül H asansör firmalarının, tasarım konusunda sınırlamaları olmaksızın istedikleri tipte sınıfa göre elektrikli ve hidrolik...

0

Asansör Uygulama Projesi Programı

Asansörler proje aşamasından geçirilerek montajı yapılır ve kullanıma açılır. Kullanıma açılan asansörler insanların ulaşımını sağlamaktadır. Hayatımızı önemli ölçü de kolaylaştıran asansörler önemli bir ulaşım aracıdır. Asansörler uygulama ve avan projesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Asansör...

0

Asansör Avan Proje Sözleşmesi

Asansörler günümüzde önemli bir ulaşım aracıdır. Yapılarda ve depolarda insanları ve yükleri taşımak için kullanılmaktadır. Asansörler kullanıma açılmadan önce belli bir proje aşamasından geçirilir. Proje onaylandıktan sonra montajı yapılan asansör kullanıma açılır. Asansör firmaları...

0

Asansör Avan Elektrik Projesi

Asansör projesi, avan proje ve uygulama projesi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki proje asansör avan projenin tamamını oluşturmaktadır. Biz burada avan proje ve  bu proje ile gelen elektrik projesini ele alacağız. Avan proje...

0

Asansör Avan Proje Raporu

Asansörler plazalar, yüksek katlı binalar ve depolarda kullanılan önemli ve insanların hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran bir ulaşım aracıdır. Asansörler projelendirilerek ve ruhsatlandırılarak montajı yapılır ve insanlar için kullanıma açılır. Asansörlerin proje aşaması uygulama ve...

Femko Periyodik Muayene