Avan Projesi

0

Asansör Uygulama Projesi Özellikleri

Herhangi bir yapıya kurulacak asansör için hazırlanan projeye uygulama projesi denir. Uygulama projesinde imalat ve montaj hesaplamalarının detaylı bilgilerini veren projedir. Detaylı dökümanların yer aldığı bu proje asansör ruhsatına eklenir. Asansör uygulama projesi avan...

0

Asansör Avan Proje Aşamaları Nelerdir?

Asansör projesi asansörün nasıl montajı yapılacağı, tasarımının belirlenmesi ve tüm güvenlik detaylarının ve hesaplamalarının belirlenmesini sağlayan projedir. Asansör projesi avan proje ve uygulama projesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Asansör avan projesi yapıya kurulacak asansörün...

Asansör Avan Projede Olması Gerekenler Nelerdir? 0

Asansör Avan Projede Olması Gerekenler Nelerdir?

Asansör avan proje binaya kurulacak asansörün temele özelliklerinin belirlenmesini sağlayan projedir. Hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştıran ve olmazsa olmazlardandır. Asansörler asansör projesi hazırlanarak yapılan bir ulaşım aracıdır. Asansör projesi uygulama ve Avan projesi olmak üzere...

0

Asansör Avan Proje Örneği

Asansörler hayatımızın vazgeçilmez ulaşım araçlarından biridir. Asansörler proje aşamasından geçerek montaj kısmına gelir ve ruhsatı aldıktan sonra kullanıma açılır. Asansörler avan proje ve uygulama projesi olmak üzere ikiye ayrılır. Avan proje binaya kurulacak asansörün...

0

Asansör Avan Proje Nasıl Çizilir?

Hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştıran asansörler belli bir aşamadan yani proje ve ruhsatlandırıldıktan sonra kullanıma geçmektedir. Asansör firmalarının mutlaka asansör projesi hazırlamak ve asansör ruhsatından bulundurmak zorundadır. Asansör projesi uygulama projesi ve avan proje olmak...

0

Asansör Avan Proje Yönetmeliği

Asansör kullanıma açılmadan önce mutlaka proje oluşturularak asansör ruhsatına yerleştirilir. Asansör proje iki projeden avan proje ve uygulama projesi olarak ikiye ayrılır. Avan proje yapıya kurulacak asansörün temel özelliklerinin belirlenmesi için hazırlanan projedir. Asansör...

0

Asansör Avan Projesini Kim Hazırlar?

Hayatımızı çok kolaylaştıran asansörler proje aşamasından geçerek montajından sonra kullanıma açılmaktadır. Asansör projesi ile kullanıma açılan asansörler avan proje ve uygulama projesinden oluşmaktadır. Avan proje yapıya kurulacak asansörün kullanım amacına göre kapasitesi, hızı, kumandası...

0

Asansör Avan Makine Projesi

İnsan hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran asansörler yapılar gibi bir ruhsat alarak çalışmaya başlarlar. Asansör ruhsatında olmazsa olmazlarda biride asansör projedir. Asansör projesi asansörün hesaplamalarını, çizimini tasarımını, kullanım şekli ve temel özellikleri gibi tüm detayları...

0

Modül H1 Belgesi Nasıl Alınır?

Asansörler için CE belgesi alma amacıyla kullanılan Asansör yönetmeliğine göre (2014/33/AB) uygulanan birbirinden farklı birçok modül vardır. Bu modüller sayesinde, asansörler kategorilere ayrılıp kolayca faaliyete girebilmektedir. Bu modüllerin alımı en kolay olanıysa Modül H...

0

Modül D Belgesi Nasıl Alınır?

Modül D belgesi, 2014/33/AB Yönetmeliğine göre CE işareti almakta kullanılan modüllerden biridir. Modül D, AT tip uygunluk belgesi olup ürünün imalat kalite güvencesini belli etmektedir. Bu modülün en büyük avantajlarından biri dışarıdan SMM belgeli...

Femko Periyodik Muayene