Avan Projesi

1

Avan Projesi Nedir?

Asansör avan projesi binaya kurulacak asansörün kullanım amacına göre kapasite, hız, kumanda ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirlenmesi için hazırlanan elektrik ve makine projesine avan projesi denir. Avan projesi elle çizilen daha sonrasında...

0

Asansör Firmaları için Modül F Belgesi

Asansör montajı ve üretimi yapan asansör firmaları her asansöre uygun olacak asansör modüllerini almak zorundadırlar. Farklı özelliklere sahip asansör modülleri uygunluk değerlendirme işlemlerinden tutunda imalat kalite güvencesine kadar her işlemi kapsamaktadır. Asansör firmaları için...

0

Asansör Firmaları için Modül D Belgesi

Asansör firmaları için imalat kalite güvencesi anlamına gelen bir uygunluk değerlendirme modülüdür. Gerektiğinde B modülü ile kullanılan D modülü asansör imalatı yapan firmalar bu modülü alarak ürünlerinin doğru olarak yapıldığını tescillemiş ve güven sağlamış...

0

Asansör Firmaları için Modül B+E Belgesi

Asansör firmaları için hazırlanana ve alınması gereken bir modül olan Modül B+E belgesi 2014/33/AB asansör yönetmeliği kapsamında hazırlanan bir CE işlemidir. Asansör firmaları için Modül B işlemi tipe uygun olduğunu gösteren belgedir. E modülü...

0

En İyi Asansör Proje Hizmeti

Asansör projesi binaya kurulacak asansörün trafik hesabını, özelliklerini, dökümanlarını, komponentlerini ve yapılacak tüm işlemlerin belirlenmesini sağlayan ve tüm detayı bir arada tutan hizmettir. Asansör projesi uygulama ve avan proje olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu...

0

En iyi Asansör Avan Projesi

Asansör projesi, herhangi bir yapıya kurulacak asansörün temel özelliklerinin, hesaplamalarını ve tasarımlarını belirleyen projedir. Asansör projeleri avan proje ve uygulama projesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Biz ise burada avan projeyi ele alacağız. Asansör avan...

0

Elektrikli Asansör Tasarımı

Elektrikli asansörler adından da anlaşılacağı gibi elektrikle çalışan asansördür. Makine dairesinde bulunan elektrik motoru ile çalışan asansördür. Asansör makine dairesinde bulunan elektrikli tahrik motor kumada panosundan aldığı talimatla harekete geçerek asansör kabinini istenilen yere...

0

Asansör Avan Proje Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Günlük hayatımızda önemli yer tutan asansörler proje aşamasından geçirilerek üretilir ve montajı yapılarak insanların kullanımına açılır. Kullanıma açılan asansörlerin kapasitesi ve tasarımı binanın trafik sayısına ve büyüklüğüne göre değişmektedir. Asansör projesi hazırlarken avan proje...

0

Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı

Eski adıyla Asansör işletme bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği 20196 itibariyle yapılan değişikliklerle asansör montajcısına, yaptırıcısına ve imalatçısına ek yükümlülükle getirmiştir. Yeni yayınlanan yönetmeliğin ismi “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir. Yeni yönetmelikle...

0

Asansör Avan Proje Belgesi

Asansör avan proje yapıya kurulacak asansörün kullanım şekline, kapasitesine, hızına ve kullanım amacına göre özelliklerinin belirlenmesini sağlayan projedir. Bu proje ilgili yönetmeliğe ve standartlara göre hazırlanarak belge haline getirilir ve asansör ruhsatına eklenir. Elektrik...

0

Asansör Elektrik Avan Projesi Çizimi

İnsanların binalarda kullanımı kolaylaştıran asansörler asansör projesi hazırlanarak asansör montajı yapıldıktan sonra kullanıma açılır. Asansör avan proje elektrik ve makine projesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Avan proje binaya kurulacak asansörün kapasitesine, kullanım amacına, hızına...

Femko Periyodik Muayene